Záruka vrátenia peňazí

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 c. 102/2014 Zz o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, že spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Odstúpením od zmluvy sú si strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, že spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, má ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená čiastka za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú čiastku bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.


A teraz jednoduchšie

Pokiaľ tovar nenaplnil Vaše očakávania, alebo ste jednoducho zmenili názor na kúpu, nemusíte sa obávať a môžete tovar jednoducho vrátiť s tým, že garantujeme vrátenie peňazí v plnej výške a bez zbytočných otázok.

Aby ste garanciu uplatnili nemusíte robiť nič výnimočné. Stačí ak do 14 dní od prevzatia zašlete tovar späť, požiadate o vrátenie peňazí a my Vám ich bez zbytočných otázok vrátime obratom.

- peniaze Vám vrátime v plnej výške
- peniaze vraciame obratom na Váš účet najneskôr do 14 dní
- na rozmyslenie máte celých 14 dní
- garanciu uplatníte jednoducho a bez zbytočných otázok, stačí nás o tom informovať

 

Táto stránka má informatívny charakter, záväzné stanovisko obsahujú VOP.